Ieder kind een passende plek. Dat geldt in het bijzonder voor leerlingen die extra onderwijsondersteuning nodig hebben. Leraren, onderwijsondersteunend personeel, schoolleiders en schoolbesturen staan gezamenlijk voor de taak om dat waar te maken. Het samenwerkingsverband (SWV) draagt verantwoordelijkheid voor een passende plek in het onderwijs voor iedere leerling binnen het SWV. Wij gaan over alle vormen van (extra) onderwijsondersteuning die kunnen bijdragen aan een succesvolle schoolloopbaan. Wij werken aan een dekkend aanbod voor alle leerlingen die in de regio Barneveld, Veenendaal, Renswoude en Scherpenzeel wonen en die vallen in de doelgroep van het voortgezet (speciaal) onderwijs.

Depositphotos_112282308_XL

Onder het Samenwerkingsverband 25-11 vallen acht scholen voor Voortgezet en Speciaal Onderwijs.

Bij al onze werkzaamheden laten we ons leiden door onze grondhouding “ik zie jou”.  We zien de leerlingen waar we bij betrokken raken als volwassene in wording, met wie we een tijdje op mogen trekken. De ouders/ verzorgers van deze leerlingen zijn in deze periode onze gelijkwaardige partners, waar we mee samenwerken bij het begeleiden van leerlingen.

Als samenwerkingsverband willen we een bijdrage leveren aan het realiseren van een waardevol leven voor de leerlingen in ons werkgebied. Hoe groeit een kind gezond op? Krijgt het de kans zich optimaal te ontwikkelen? Welke bijdrage levert het onderwijs daaraan? Waar nodig bieden we hun de ondersteuning om zich optimaal te ontwikkelen met een eigen toekomstperspectief.  Bij het vormgeven van de juiste ondersteuning zijn dit onze leidende principes:

  • Gelijk is ongelijk
  • Iedere leerling een passende plek
  • Met elkaar krijgen we voor elkaar
  • We kijken met andere ogen, door de ogen van…
  • Zo thuis nabij mogelijk
  • Gewoon waar het kan, speciaal waar dat nodig is
Scroll naar boven