Ouders

Als Samenwerkingsverband dienen we als vraagbaak voor ouders en leerlingen bij het vinden van hun weg in onderwijsland en de juiste ondersteuningsroutes. Ouders zijn de belangrijkste partner van ons Samenwerkingsverband bij vraagstukken over de schoolloopbaan van een leerling. Daarbij werken we uiteraard ook intensief samen met onze scholen. Daarnaast hebben we veel contact met organisaties voor jeugdhulp, gemeenten en andere onderwijsinstellingen.

Ouders zijn vanaf de aanmelding betrokken bij het onderwijs en de ondersteuning van hun kind. Ouders vanuit de plaatsen Barneveld, Veenendaal, Renswoude en Scherpenzeel kunnen een keuze maken voor een school die aangesloten is bij dit Samenwerkingsverband. Ook ouders die niet in deze plaatsen wonen kunnen hun kind aanmelden bij een school die is aangesloten bij dit Samenwerkingsverband. In elke school van het Samenwerkingsverband is omschreven welke ondersteuning de school kan bieden en in welke mate. Op grond hiervan kunnen ouders bepalen welke school het beste bij hun kind past.

Wanneer een school wil dat het Samenwerkingsverband meedenkt bij het onderwijs en ondersteuning van een leerling, dan wordt de Commissie Toewijzing en Plaatsing (CTP) van het Samenwerkingsverband ingeschakeld. Scholen vragen hiervoor toestemming aan ouders. Het Samenwerkingsverband denkt mee en adviseert de scholen in de best passende onderwijsplek voor leerlingen. Soms betekent dit dat een leerling voor een bepaalde tijd op een bovenschoolse voorziening verblijft, het kan ook betekenen dat het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) het beste bij de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van een leerling past. Het Samenwerkingsverband besluit of een leerling een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het VSO krijgt.
Ouders hebben ook een formele rol: ouders denken mee over het ondersteuningsprofiel van de school en het ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband. Dit doen ze via de medezeggenschapsraad van school en de Ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband.

Veelgestelde vragen

Scroll naar boven