Scholen

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Barneveld – Veenendaal (25-11) bestaat uit 8 scholen voor Voortgezet en Voortgezet Speciaal Onderwijs in Barneveld en Veenendaal.

Het beleid van het Samenwerkingsverband komt tot stand binnen het directeurencollectief, waar de directeuren van alle scholen aan deelnemen.

De zorgcoördinatoren van de scholen zijn van groot belang bij het uitvoeren van de begeleiding en de coördinatie van de ondersteuning. De zorgcoördinatoren zijn namelijk het aanspreekpunt voor het Samenwerkingsverband en zien we als de collega’s in de scholen, waar we intensief mee samenwerken. Het platform van zorgcoördinatoren komt regelmatig bijeen om de ervaringen van scholen uit te wisselen en om input te geven aan de vorming van nieuw beleid of de evaluatie van bestaand beleid richting het directeurencollectief.

Veelgestelde vragen

Scroll naar boven