Jeugdhulp

Ons Samenwerkingsverband maakt deel uit van de jeugdhulpregio Foodvalley. Hierin werken de vijf samenwerkingsverbanden in de regio intensief samen met de jeugdhulp instellingen van de Jeugdhulpregio Foodvalley.

Met elkaar staan we voor het volgende ideale toekomstbeeld: In de regio Foodvalley wordt elk kind gezien, gehoord en geaccepteerd zoals het is. Elk kind wordt maximaal ondersteund en gestimuleerd in zijn ontwikkeling, krijgt kansen geboden, ongeacht zijn achtergrond, eventuele beperkingen, problemen of gedrag. Hierbij is het uitgangspunt altijd datgene wat het kind/gezin wél kan en wil. Het is belangrijk dat elk kind en elk gezin zich gesteund weet door de omgeving en waar nodig door hulpverleningsinstanties, zodat elk kind een perspectiefvolle toekomst tegemoet gaat. Om dit toekomstbeeld te bereiken werkt de regio de komende jaren met deze focusagenda aan de volgende inhoudelijke speerpunten:

  • normaliseren, voorkomen en vroegsignaleren
  • stevige pedagogische en onderwijskundige basis
  • inclusiever onderwijs
  • We kijken met andere ogen, door de ogen van…

Op de website FoodValley Jeugdhulp & Onderwijs (jeugdhulponderwijs.nl) reiken we handvatten aan over de manier waarop onderwijs en jeugdhulp in deze regio samenwerken.

Veelgestelde vragen

Scroll naar boven