Ondersteuningsplanraad

Elk samenwerkingsverband heeft een ondersteuningsplanraad (OPR). Hierin praten personeel, ouders/verzorgers en leerlingen mee over de inrichting van passend onderwijs in de regio. In het ondersteuningsplan staat beschreven hoe het samenwerkingsverband zorgt voor een passende onderwijsplek voor elke leerling. Er is instemming nodig voor dit plan. Dit gebeurt via de ondersteuningsplanraad. Per schoolbestuur zitten er twee personen in de ondersteuningsplanraad: één lid namens het personeel en één namens de ouders/verzorgers/leerlingen.

De ondersteuningsplanraad (OPR) vormt het medezeggenschapsorgaan namens leerlingen, ouders/verzorgers en personeel van de schoolbesturen binnen het samenwerkingsverband. De OPR heeft volgens de wet passend onderwijs de taak om eens per vier jaar instemming te geven aan het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.

Bij de documenten vindt u de statuten, het huishoudelijk reglement, het actuele ondersteuningsplan en het meest recente jaarverslag van de OPR.

U kunt de ondersteuningsplanraad bereiken via opr@pobv.nl

Veelgestelde vragen

Scroll naar boven