De Meerwaarde

meerwaarde

De Meerwaarde is een Protestants-Christelijke school voor VMBO en Praktijkonderwijs.

Door praktisch en motiverend onderwijs, laten we leerlingen hun talenten ontdekken en ontwikkelen.
Op De Meerwaarde leren en werken leerlingen in een thuisbasis. Bijna alle lessen worden op het eigen leerplein en de bijbehorende lokalen gevolgd. Daardoor is de school kleinscholig en zijn we altijd zichtbaar en dichtbij.

Leerlingen kunnen op De Meerwaarde een opleiding volgen in basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte of gemengd- en theoretische leerweg in de sectoren Techniek, Groen, Zorg en Welzijn en Economie en Ondernemen. Leerlingen met een HAVO-advies van de basisschool, die kiezen voor de gemengde- en theoretische leerweg, kunnen met de GTX leerweg via een kortere route naar het HBO.

Kortom: wij geloven in elk Talent!

De meerwaarde

Rietberglaan 6
3771 RD Barneveld

Postbus 223
3770 AE Barneveld

Tel: 0342-404777

www.demeerwaarde.nl

Scroll naar boven