Het Perron

Het Perron is een innovatieve en betrokken leergemeenschap voor VMBO en praktijkonderwijs met een christelijke identiteit, waar leerlingen opgeleid en gevormd worden tot zelfstandige, verantwoordelijke burgers die goed kunnen functioneren in de samenleving.

Ons motto is: Levensecht leren, leren door doen. Leerlingen krijgen ruimte om zich te oriënteren op de maatschappij, zich voor te bereiden op vakmanschap en zich persoonlijk te ontwikkelen. In een veilige omgeving, met respect voor zichzelf en voor elkaar.

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Met Passend Onderwijs kunnen zoveel mogelijk leerlingen regulier onderwijs volgen.
Het Perron kan heel veel kinderen een passende plek bieden. In het schoolondersteuningsplan (SOP) is te vinden aan welke kinderen wij een passende onderwijsplek kunnen bieden.

Perron

Sportlaan 11-13
3905 AD Veenendaal

Postbus 234
3900 AE Veenendaal

Tel: 0318-509600
Fax: 0318-509601

www.hetperron.nl

Scroll naar boven