J.H. Donnerschool

De J. H. Donnerschool is een school voor speciaal onderwijs voor leerlingen met ernstige sociaal emotionele problemen. De school heeft locaties in De Glind (SO voor lln. van 6-12 jaar en VSO voor lln. van 12- 18 jaar ) en Hilversum (SO voor lln. van 4-12 jaar).

Het onderwijsaanbod op de VSO afdeling bestaat voor veel leerlingen uit diplomagerichte trajecten in de leerroutes VMB basis, kader en theoretische leerweg. Hierbij worden de methodes en programma’s van toetsen en afsluiting van het regulier onderwijs gevolgd.

De trajecten binnen het VSO kenmerken zich door extra aandacht voor de ontwikkeling van sociaal gedrag en extra ondersteuning op factoren die het onderwijsproces belemmeren.

Voor iedere leerling gebeurt dit aan de hand van een ontwikkelingsperspectiefplan

logo Donnerschool FC (LC)

Hoofdvestiging (SO/VSO)
Schoonderbekerweg 45
3794 NA De Glind
t 0342-452044
Postbus 492
3770 AL Barneveld

Nevenvestiging (SO)
Lopes Diaslaan 2
1222 BW Hilversum
t 035-6288406
Postbus 764
1200 AT Hilversum
www.donnerschool.nl

Scroll naar boven