Rembrandt College

Het Rembrandt College is een openbare school in Veenendaal met een mavo-, havo en vwo-afdeling. Het is een creatieve, kleinschalige en toegankelijke school, waarbij je de ruimte krijgt om jezelf te ontwikkelen.

Het Rembrandt College heeft in de eerste brugklas twee dakpanbrugklassen (twee  niveaus in een klas): we hebben mavo/havo klassen en havo/vwo klassen. Daarnaast is er ook een  vwo-brugklas. Leerlingen kunnen groeien en laten zien wat het beste niveau is dat passend is voor ze.

Goed om te weten over het Rembrandt College
Onze eigen leerlingen vinden het Rembrandt College een veilige school waar ze de ruimte ervaren om zichzelf te kunnen zijn. Dat kan ook omdat het Rembrandt College een kleine school is waar iedereen elkaar kent en het tonen van respect voor en naar elkaar centraal staat. Leerlingen voelen zich gezien en gehoord. Het Rembrandt College is een cultuurprofielschool en leerlingen komen in aanraking met veel verschillende onderwerpen waardoor zij een brede kijk op de wereld krijgen.

Wij weten dat een keuze maken niet altijd makkelijk is. Soms wil je nog niet meteen beslissen, maar eerst nog veel proberen en ontdekken. Bij ons kan dat. Zo krijg je in de onderbouw afwisselend alle creatieve vakken (drama, muziek en beeldende vorming). Daarnaast gaan we starten met een flexrooster. Je kiest dan zelf vier lesuren in de week.  Voorbeelden van flexuren zijn: Voetbalklas, Sport extra, heel Rembrandt kookt, kleding maken, Music+, Fotografie, Techniek, Dans, of Cambridge Engels. Maar ook kun je je huiswerk maken of extra uitleg krijgen bij een vak.  Naast creativiteit vinden wij ook ondernemerschap en technologie belangrijk. Bij het vak O&O verdiep je je in een vraag of probleem van een opdrachtgever: technologie staat dan centraal. Door te onderzoeken en te ontwerpen werk jij samen met je team aan een oplossing en leer je ook samenwerken.

Je werkt op het Rembrandt College met zowel boeken als een eigen laptop. Leerlingen ontwikkelen op onze school vaardigheden waar zij hun hele leven plezier van hebben. We dagen hen uit tot het stellen van kritische vragen, het vinden van creatieve oplossingen en het leren ontdekken van hun talenten. Met onze programma’s Maatwerk en Talentbegeleiding krijgen leerlingen alle ruimte en ondersteuning om hun talent verder uit te bouwen.

We starten in 2024-2025 met tweetalig onderwijs (TTO) in het eerste leerjaar. TTO zal een plek binnen het Rembrandt College krijgen naast Cambridge English. De leerlingen met een havo-, havo/vwo- of vwo-advies kunnen zich aanmelden voor een TTO-klas. Er zal tenminste 50% van het onderwijsprogramma in het Engels gegeven worden. Er zal aandacht worden besteed aan taalvaardigheid, wereldburgerschap en persoonsvorming.

School is méér dan het ‘alleen maar’ volgen van de verschillende vaklessen. Leren doe je op het Rembrandt College daarom ook tijdens één van de vele activiteiten die buiten de lessen om worden georganiseerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan excursies, studiereizen, schoolfeesten, flexuren en sportactiviteiten. We nodigen leerlingen, onder andere via de leerlingenraad, van harte uit om mee te denken over allerlei zaken en activiteiten in de school.

We vinden het belangrijk dat leerlingen zelfstandig leren werken, plannen en studeren en dat zij daarbij hun eigen verantwoordelijkheid leren nemen. Hiervoor is nadrukkelijk aandacht tijdens de mentorlessen en in klas 1 en 2. In klas 1 wordt er gebruik gemaakt van de Plenda-agenda. Er wordt gewerkt vanuit de gedachte van het coachend mentoraat.

Als leerlingen daarnaast nog een extra duwtje in de rug nodig hebben, bieden we op school huiswerkondersteuning en steunlessen aan.

Wanneer er meer begeleiding nodig is bij een leerling, is er een professionele in- en externe ondersteuningsstructuur.

Logo Rembrandt College

Rembrandtlaan 2
3904 ZK Veenendaal

Postbus 292
3900 AG Veenendaal

Tel (0318) 509900
Fax (0318) 509901

www.rembrandt-college.nl

Scroll naar boven